Deze website is veilig!

PRIVACY VERKLARING

Bed & Breakfast Panbos, 0537 A2B9 5EAD AED9 EAB0, gevestigd aan Wassenaarseweg 77B 2223 LA Katwijk (ZH), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.bedandbreakfastpanbos.nl Wassenaarseweg 77B 2223 LA Katwijk (ZH) 0031640259657

A.H. van Ginkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Bed & Breakfast Panbos.
Zij is te bereiken via info@bedandbreakfastpanbos.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed & Breakfast Panbos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de boeking, bevestigingsemail en zonodig telefonisch contact over aankomsttijden en voorzieningen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bedandbreakfastpanbos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bed & Breakfast Panbos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Bed & Breakfast Panbos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bed & Breakfast Panbos) tussen zit. Bed & Breakfast Panbos gebruikt een boekingsysteem waar de persoonsgegevens vanaf de boeking worden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bed & Breakfast Panbos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: Vanaf de gemaakte boeking t/m de dag van vertrek uit de B&B.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bed & Breakfast Panbos verstrekt uitsluitend aan derden (de gemeente Katwijk) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Sinds januari 2024 zijn wij verplicht uw verblijf te registreren op de website www.toeristischeverhuur met ons registratienummer is 0537 A2B9 5EAD AED9 EAB0

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bed & Breakfast Panbos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bed & Breakfast Panbos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@bedandbreakfastpanbos.nl